JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Verkenning<br /> Weigeliahof Verkenning
Weigeliahof

Verkenning
Weigeliahof

Woningcorporatie Haag Wonen bezit 398 portiekwoningen rondom het Weigeliaplein, een bijzondere stedelijke ruimte in de Haagse Heesterbuurt. Binnen het stedenbouwkundig uitbreidingsplan van H.P. Berlage zijn twee gesloten bouwblokken met een straat ertussen samengevoegd tot een enkel ensemble waarin een verscholen buurtpark ligt.

Hoe kunnen de kwaliteiten van de stedenbouwkundige typologie met een hoge dichtheid worden gewaarborgd?

De woningen zijn rond 1925 zijn gebouwd en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. Haag Wonen en de Gemeente Den Haag hebben Ziegler|Branderhorst gevraagd een ontwerpstudie te verrichten naar de mogelijkheden van herontwikkeling tot duurzame woningbouw.

In de ontwerpstudie moest ruimte zijn voor een mix van sociale en middeldure huurwoningen. Het een-op-een terugbouwen van het ensemble naar de huidige normen past niet binnen het bestemmingsplan. De huidige dichtheid van 130 woningen per hectare moest in stand worden gehouden.

In de studie is er onderzocht hoeveel woningen er passen binnen het bestemmingsplan en wat de ruimtelijke effecten zijn als in het plangebied 398 woningen worden gebouwd. Aan de hand van drie verschillende modellen zijn de uitdagingen van verdichting verkend. Uitgangspunt was dat al het parkeren op maaiveld opgelost moest worden in verband met de hoge grondwaterstand. Een verdiepte parkeergarage zou te duur worden voor een sociaal woningbouwproject.

In de drie modellen wordt de openbare ruimte, parkeerbalans en woonkwaliteit steeds op een andere wijze op elkaar afgestemd. De studie laat zien hoe je een stedenbouwkundige structuur op verschillende manieren kunt verdichten en versterken.

De studie laat zien hoe je de stedenbouwkundige structuur op verschillende manieren kunt versterken

Model: Stadsstraat

Het eerste model bouwt voort op het stedenbouwkundig plan van Berlage door een stadsstraat aan te haken op de Verlengde 2Braamstraat. Door voor een breed straatprofiel te kiezen ontstaat er een volwaardige openbare ruimte met brede stoepen en veel groen.

Model: Stegen

In het tweede model wordt ingezet op vier autovrije stegen. De openbare ruimte bestaat niet uit één groot hof, maar wordt gekenmerkt door twee intiemere pleinen met daaromheen compacte laagbouw. Het parkeren wordt grotendeels onder een dek opgelost.

Model: Centraal Plein

Het derde model gaat uit van vier hoven met één centraal plein, geflankeerd door twee middelhoge appartementengebouwen. De binnenhoven zijn bestemd voor parkeren, terwijl de straten naar het plein toe autovrij en klimaatadaptief zijn.

Locatie

Den Haag

Jaar / periode

2019 - 2019

Programma

400+ woningen

Oppervlakte

3 ha

Opdrachtgever(s)

Woningcorporatie Haagwonen
Gemeente Den Haag

Status

Studie

Ivar Branderhorst
Hidde van der Grind

Selectie projecten

Terug naar projecten Vorige 16 / 16 Volgende Terug naar boven 2503 weergaven Delen