JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Stadsbuurt Grauwaart Stadsbuurt Grauwaart

Stadsbuurt Grauwaart

Grauwaart is onderdeel van de centrale zone van het stadsdeel Leidsche Rijn te Utrecht, de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland. Deze wijk ligt ingeklemd tussen ‘t Zand, Parkwijk en het stedelijke centrum van Leidsche Rijn. Het is een passtuk in het ruimtelijke netwerk van Leidsche Rijn.

Ziegler|Branderhorst heeft het Stedenbouwkundig plan voor Grauwaart gemaakt. Dit plan moest voorzien in een karakteristiek woonmilieu met circa 600 woningen, variërend in woningtypologie en categorieën. De ontwerpopgave werd daarnaast bepaald door de bestaande randen van de nieuwe wijk en een aantal prominente doorsnijdingen door het gebied.

Het park en de oprijlaan vormen het hart van de nieuwe wijk

Lange lijnen

De plankaart van Grauwaart kent een heldere structuur. De wijk wordt doorsneden door een aantal lange lijnen die de locatie opdeelt in vier kwadranten. Een van de lijnen is terug te voeren naar de oprijlaan van het Middeleeuwse kasteel Grauwaart, dat gesitueerd was op de plek waar nu Park Grauwaart ligt. Het park en de karakteristieke oprijlaan zijn belangrijke identiteitsdragers en vormen het hart van de nieuwe wijk. De andere reeds vaststaande doorsnijding werd gevormd door de fietsboulevard, die het plan diagonaal doorkruist. Het ruimtelijk ontwerp is georiënteerd op de nieuwe singel tussen Grauwaart en het centrum van Leidsche Rijn.

Woonmilieus

De stedenbouwkundige structuur legt de basis voor twee specifieke woonmilieus: de randen en de binnenwereld. Voor beide woonmilieus zijn architectonische richtlijnen opgesteld om de uitstraling en de samenhang van beide woonmilieus te waarborgen.

Het semi-stedelijke woonmilieu wordt gevormd door lange statige rooilijnen met herenhuizen langs de randen. Informele woonpaden doorsnijden de grote bouwblokken en geven toegang tot een beschut woonmilieu. De korrel van architectonische eenheden is bewust klein gehouden om contrast met het centrum van Leidsche Rijn te maken. De randen van de bouwblokken worden samengesteld door het aaneenrijgen van kleine projecten van maximaal 4 woningen.

Inmiddels is Grauwaart bebouwd en bewoond. De gemeente Utrecht over Grauwaart: "Grauwaart is een kleine, moderne wijk met de stijl van een 19e-eeuwse stadswijk. Een wijk met statige lanen, hoge herenhuizen, stoere stadsappartementen en knusse woonhofjes. Grauwaart is stedelijk én groen.”

 

Locatie

Utrecht, Leidsche Rijn

Programma

Stedenbouwkundig plan voor ca. 600 woningen

Oppervlakte