JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Sallandse<br /> Erven Sallandse
Erven

Sallandse
Erven

Salland is gelegen tussen de IJssel en de Holterberg. Dit rurale gebied wordt overwegend gekarakteriseerd door een prachtig coulisselandschap met bosschages en kleinschalige agrarische erven. Door de toenemende schaalvergroting van de landbouw is een belangrijke ruimtelijke opgave om dit landschapstype te behouden en om de transformatie van boerenerven naar verschillende vormen van landelijk wonen mogelijk te maken.

Ziegler|Branderhorst heeft drie erftransformaties ontworpen en uitgevoerd in het Sallandse landschap: Erve Oostermaet, Erve Driemarke en Erve De Steege. Bij deze drie erven zijn in het kader van de rood-voor-rood regeling ‘landschapsontsierende’ schuren gesloopt en nieuwe woningen toegevoegd. Deze woningen zijn in schuurvorm met streekeigen kenmerken ontworpen, zodat ze samen met de bestaande boerderijen en stallen rurale ensembles vormen.

De woningen zijn in schuurvorm met streekeigen kenmerken ontworpen, zodat ze samen met de bestaande boerderijen  rurale ensembles vormen

Erve Driemarke

In het buitengebied rond het Sallandse dorp Heeten, heeft Ziegler|Branderhorst een dubbelhuis ontworpen als onderdeel van een bestaand erf. Ook hier zijn stallen gesloopt om volume te verminderen en het erf veel sterker in het landschap te positioneren. De nieuwe woningen hebben de vorm van een langgerekte houten schuur. Dit nieuwe volume omsluit samen met de bestaande boerderij een gemeenschappelijk erf. De gevels zijn aan de zijde van het erf gesloten en aan de landschapszijde geopend naar het vrije uitzicht. Het lange volume heeft in het midden een opening waar beide woningen worden ontsloten. Het zicht door de opening vanaf het erf kadert het landschap. De plattegrond is geordend door een regelmatig ritme van bouwmuren. Een centrale gang haaks op de bouwmuren, rijgt alle ruimtes aaneen en heeft afwisselend hoge lichte en lage donkere delen. De gevel is bekleed met lokaal gekapt hout dat op het erf is gedroogd en duurzaam is behandeld met een zwarte ecologische beits.

Locatie: Heeten, Salland
Jaar: 2008-2010
Team: Franz Ziegler en Ninke Happel

Erve Oostermaet

In het buitengebied van Deventer zijn de monumentale boerderij en stal op Erve Oostermaet getransformeerd tot een zorgboerderij voor de J.P. van der Bent Stichting. Het erf is uitgebreid met twee vrijwel identieke volumes met daarin twaalf eenpersoons appartementen. Deze schuurvormige volumes hebben abstracte gevels en uitsneden voor daglichttoetreding. De gevels zijn bekleed met verticale houten latten van bomen gekapt uit de omliggende bossen. Het hout is onbehandelde lariks dat in de loop van de jaren zilvergrijs verkleurt. De abstractie van de gevels wordt versterkt doordat luiken in het vlak van de gevel voor de ramen schuiven. De dakvlakken met pannen zijn zeer scherp gedetailleerd (zonder dakdoorvoeren). De twee nieuwe gebouwen vormen samen met de gerestaureerde boerderij en stal een compacte erfcompositie die zich heel natuurlijk nestelt in de bosrand van het coulisselandschap.

Blauwe kamer #5, 2011 (Hans Teerds) over Erve Oostermaet : “De eenvoud van de gevels, de zorgvuldige detaillering van het hout en de aansluiting van de gevels op de kap versterken het abstracte karakter van de volumes. Het meest noordelijke van de nieuwe volumes is zo op erf gezet, bij een oude bomenrij, dat zich hier het zicht opent vanaf het erf op het landschap. Door deze situering straalt het erf dynamiek uit. Deze opzet voelt, gezien de knik in de weg en de scherpe T-splitsing ter hoogte van de boerderij, vanzelfsprekend. De nieuwe bebouwing valt weg in de bosrand, zeker ook omdat het hout waarmee het bekleed is, verweert en de gloed van het nieuwe inmiddels alleen nog zichtbaar is op de luiken bij de ramen.”

Locatie: Lettele, Salland
Jaar: 2008-2011
Team: Franz Ziegler en Ninke Happel

Het erf is uitgebreid met twee vrijwel identieke volumes met daarin twaalf zorgwoningen

Erve De Steege

Dit erf maakte onderdeel uit van landgoed De Haere. Erve De Steege had voorheen een agrarische functie, maar die is nu vervangen door een woonbestemming. De boerderij op het erf bleef behouden. De grote schuur achter op het erf is gesloopt en het nieuwe bouwvolume is teruggebouwd in dezelfde vorm. Binnen het volume is een woning van 750 m3 opgenomen. Een binnentuin in de vorm van een patio is uitgespaard uit het volume. Garage, berging en klusruimtes vullen de rest van het volume. Het terugbouwen van grote abstracte pannendaken en de archetypische schuurvorm als onderdeel van een landelijk ensemble, maakt dit project voorbeeldig voor de ontwikkeling van rurale architectuur. De agrarische bestemming omzetten naar woonbestemming kan op deze wijze resulteren in kloeke en stoere volumes die passen bij de schaal van het landschap en typologie van erfbebouwing.

Locatie: Olst
Jaar: 2015-2017
Team: Franz Ziegler en Ralph Doggen

De agrarische bestemming omzetten naar woonbestemming kan op deze wijze resulteren in kloeke en stoere volumes die passen bij de schaal van het landschap en typologie van erfbebouwing

Locatie

Deventer, Olst, Heeteren

Jaar / periode

2010 - 2016

Programma

Wonen en zorg

Status

Gerealiseerd

Fotografie

Jeroen van Westen

Franz Ziegler
Ralph Doggen
Ninke Happel
Ivar Branderhorst

Selectie projecten

Terug naar projecten Vorige 4 / 16 Volgende Terug naar boven 6171 weergaven Delen