JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Masterplan<br /> stadsboulevard Masterplan
stadsboulevard

Masterplan
stadsboulevard

De gemeente Assen werkt aan een verbetering van de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de stad. Hierin is de Stadboulevard een cruciale schakel die verschillende ambities van de stad verzilvert. De stad groeit en speelt met haar voorzieningen een belangrijke rol in de regio. Speerpunt voor de ontwikkeling van de Stadsboulevard is de noord-zuidas, die dwars door de stad en langs het station Assen Centraal loopt. De Stadsboulevard wordt ontwikkeld als een hoogwaardig ingepaste verkeersas die de noordelijke oprit van de A28 verbindt met het knooppunt N33/A28 in zuiden van de stad. Ziegler|Branderhorst heeft i.s.m. Ben Boersma en Strootman landschapsarchitecten een integrale visie gemaakt voor de Stadsboulevard. Het resultaat is een groene, herkenbare route met een verbeterde bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer.

Bij het ontwerp van de Stadsboulevard staat de balans tussen verkeersdoorstroming en verblijfskwaliteit centraal

Bypass

Bij het ontwerp van de Stadsboulevard staat de balans tussen verkeersdoorstroming en verblijfskwaliteit centraal. Er is gezocht naar een optimale ruimtelijke oplossing voor de verkeersproblematiek. De zuidzijde van de Stadsboulevard is uitgewerkt als ‘parkway’ door een zeer groen deel van Assen. De Stadsboulevard kruist een aantal beken die weer zichtbaar worden gemaakt. Het noordelijke deel is uitgewerkt als klassieke boulevard door stedelijk gebied en ontsluit ontwikkellocaties. De kruising van het Kanaal met een nieuwe markante brug vormt een belangrijk stedelijk knooppunt. Voor het station loopt de Stadsboulevard door een korte tunnel waardoor het stationsplein verkeersluw is en een hoge verblijfskwaliteit krijgt.

Groen

Kenmerkend voor Assen is het groen en het landschap dat overal voelbaar aanwezig is. De inpassing van de Stadsboulevard gaat gepaard met een stevige investering in het groen. Met de Stadsboulevard wordt het landschap beleefbaar en wordt de verbinding tussen stad en landschap versterkt. Het karakter van de Stadsboulevard verandert geleidelijk met de dichtheid van de stad eromheen.

Maquette voor bewoners

De visie is door de Raad en de bewoners van Assen in groot enthousiasme ontvangen. Door middel van een 11 meter lange maquette op schaal 1:500 is de hele ontwikkeling van de Stadsboulevard en flankerende projecten gevisualiseerd en gecommuniceerd. Bewoners herkennen zich in het plan door de visuele overtuigingskracht van deze maquette.

Locatie

Florijnas, Assen

Jaar / periode

2011 - 2011

Programma

6 km herinrichting weg, 2 tunnels, 2 bruggen, 1 ecoduct, kantoor(her)ontwikkeling en bedrijvencampus

Oppervlakte

3 ha

Opdrachtgever(s)

Gemeente Assen

Status

Masterplan uitgevoerd 2014-2020

Franz Ziegler
Ivar Branderhorst

i.s.m. Strootman Landschapsarchitecten en Ben Boersma

Selectie projecten

Terug naar projecten Vorige 13 / 16 Volgende Terug naar boven 2899 weergaven Delen