JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Masterplan<br /> Hoven van Dadi Masterplan
Hoven van Dadi

Masterplan
Hoven van Dadi

Het voormalige Dadipark ligt in het centrum van Dadizele (B). Dit pretpark van ongeveer 12,5 hectare groot, was ooit een laagdrempelige en toegankelijke trekpleister. Het vervulde een publieke functie in het dorp. De locatie wacht al sinds 2002 op een nieuwe invulling die recht doet aan de plek, het dorp en het verleden. De opgave was meervoudig. De nieuwe eigenaar had de ambitie een woningbouwprogramma te realiseren, de gemeente had behoefte aan een openbaar park en de provincie had de nadrukkelijke wens de wateroverlast van de Heulebeek op te lossen binnen het plangebied.

In het Masterplan De hoven van Dadi van Ziegler|Branderhorst (i.s.m. OTO landscape architecture) transformeert de locatie in een aantrekkelijk park met verschillende groene hoven en een passend recreatief programma.

De Heulebeek wordt weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

Waterbergingsopgave

De Heulebeek, die door het plangebied loopt, veroorzaakt wateroverlast in het dorp. In het ontwerp krijgt de waterbergingsopgave een prominente plek. De beekloop krijgt meer ruimte, met natte graslanden waardoor deze waterbergingsfunctie krijgt. Bij hoogwater ontstaat een eiland in het park; bij lage waterstanden biedt de beek ruimte om te spelen. De beek slingert grillig door het park. Een nieuw fietspad volgt de waterloop en verbindt twee recreatieve fietspaden aan de oost- en westzijde van het park.

Het park wordt opgebouwd uit verschillende hoven, met ieder een eigen karakter en functie 

Hoven van Dadi

Een netwerk van herkenbare paden en groene hoven verbinden het nieuwe park met de rest van het dorp en maken het park van meerdere zijden toegankelijk. Bestaande kwaliteitsvolle plekken en bestaande volwassen bomen worden zoveel mogelijk behouden. Het park wordt opgebouwd uit verschillende hoven, met ieder een eigen karakter en functie. Het karakter van de hoven sluit aan bij de specifieke ligging in het park, zoals een watertuin of speeltuin. Sommige hoven kunnen in de toekomst een horecafunctie krijgen, andere bieden ruimte voor verstilling voor bedevaartgangers. Ook verschillen de hoven in de mate waarin zij openbaar of privaat zijn.

Karaktervolle bebouwing

De nieuwe bebouwing is geclusterd aan de randen van het park op licht verhoogde delen. Hierdoor behoudt het park een ruimtelijk en publiek karakter en zijn de woningen beschermd tegen het water van de Heulebeek. De bebouwing is eveneens opgezet in de vorm van een hof, met een semi-openbare binnentuin. Qua typologie en materialisering verwijst de bebouwing naar de cultuurhistorie van het dorp. De eenheid in vorm en materiaal zorgen ervoor dat het park een geheel wordt en de bebouwing als een familie van objecten in het park worden gezien.

De Hoven van Dadi is tot stand gekomen naar aanleiding van een prijsvraag via WinVorm, een selectieprocedure voor architectuur en stedenbouw in West-Vlaanderen. Ziegler|Branderhorst en OTO Landscape hebben de opdracht gekregen de Hoven van Dadi uit te werken tot een Ontwikkelingsconcept. Dit plan biedt heldere kaders waarbinnen nieuwe ontwikkelingen (gefaseerd) kunnen plaatsvinden. Er is ruimte voor nieuw programma, waar bewoners over mee kunnen praten.  

Locatie

Dadizele (Moorslede), België

Jaar / periode

2017 - 2019

Programma

wonen, natuurontwikkeling en recreatie

Oppervlakte

12.5 ha

Opdrachtgever(s)

Gemeente Moorslede, Provincie West-Vlaanderen, Floralux

Status

In ontwikkeling

Ivar Branderhorst
Freek van Riet

i.s.m. OTO landscape architecture

Selectie projecten

Terug naar projecten Vorige 10 / 16 Volgende Terug naar boven 2579 weergaven Delen