JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Gebiedsstrategie<br /> Rotterdam Gebiedsstrategie
Rotterdam

Gebiedsstrategie
Rotterdam

Voor alle 13 deelgebieden van de gemeente Rotterdam, van Hoek van Holland tot Nesselande, heeft Ziegler|Branderhorst i.s.m. APPM een gebiedsstrategie opgesteld om gerichter te kunnen sturen op stedelijke doelen. De gemeente Rotterdam benaderde ZIB om samen met dienst Stedelijke Ontwikkeling alle opgaven, ontwikkelingen, kansen en spanningen in de deelgebieden op kaart te tekenen om ze in samenhang te kunnen bezien. Hierdoor is voor het eerst een integraal overzicht gemaakt van alle sociaal-ruimtelijke  opgaven in Rotterdam.

13 deelgebieden op 1 kaart

In een periode van anderhalf jaar zijn de eerste dertien aparte kaarten gemaakt van de deelgebieden. Afzonderlijke workshops met experts hebben per gebied geleid tot één kaart met de vijf belangrijkste opgaven. Door het succes van de kaarten heeft de gemeente gevraagd om de verschillende kaarten aan elkaar te rijgen met een eenduidige legenda zodat er stadsbreed een helder beeld ontstaat van de fysieke en maatschappelijke opgaven. De kaart is hier online te bekijken.

Combineren van fysieke en sociale opgaven

Op de kaart staan de gebiedsontwikkelingen die zullen plaatsvinden en de nieuwe infrastructuur die wordt aangelegd. Daarnaast wordt per wijk aangegeven of een fysieke of sociale aanpak leidend is voor toekomstige opgaven. Ook wordt aangegeven waar kansen liggen voor onderwijs i.c.m. economie en waar stedelijke doelen zijn verenigd met landschap en water.

De kaarten tonen integraal de visie en ontwikkelingen in het gebied

Breed overleg

Om tot deze kaarten te komen zijn brede overleggen gevoerd over de betreffende gebieden. Vrijwel alle afdelingen van de gemeente Rotterdam hebben geparticipeerd en bijgedragen aan de inhoud van de kaarten. Hierdoor is een helder en eenduidig verhaal ontstaan over de huidige stand van zaken en de opgaven voor de komende tijd. Een mooie bijvangst van het proces is de onderlinge afstemming tussen de verschillende afdelingen van de gemeente die het integrale werken van de toekomstige omgevingsvisie stimuleert.

Dynamisch

De gebiedsstrategieën zijn dynamisch, ze krijgen minimaal eenmaal per jaar een update. De kaart wordt gebruikt om verschillende belangen en beleidsvelden op elkaar af te stemmen, om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en om het gesprek met de partijen in de gebieden te voeren.

Klik hier voor een preview van de digitale kaart

Locatie

Rotterdam

Jaar / periode

2018 - 2019

Opdrachtgever(s)

Stadsontwikkeling Rotterdam

Status

In ontwikkeling

Ivar Branderhorst

Hidde van der Grind

Stef Bogaerds

APPM

Selectie projecten

Terug naar projecten Vorige 15 / 16 Volgende Terug naar boven 3309 weergaven Delen