JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Dorpshart<br /> Uithuizen Dorpshart
Uithuizen

Dorpshart
Uithuizen

Uithuizen ligt in een krimpgebied maar heeft als winkel- en voorzieningenkern een belangrijke regiofunctie. Om het centrum een kwaliteitsimpuls te geven is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de herinrichting van de openbare ruimte. Ziegler|Branderhorst heeft een centrumvisie gemaakt en een inrichtingsplan voor de Blink en omgeving, dat in 2020 is gerealiseerd. Door het terugbrengen van de haven in het centrumgebied van Uithuizen is een sfeervol verblijfsgebied ontstaan dat goed aansluit bij de maat, schaal en architectuur van de omgeving.

Door de terugkeer van de haven is het centrum van Uithuizen klaar voor de toekomst

Boterdiep terug in centrum

Eén van de sleutelprojecten was het opengraven van de kop van het Boterdiep, waardoor het centrum weer in contact is gebracht met het omliggende landschap. De haven van Uithuizen werd in 1955 gedempt. Nu is de haven op eigentijdse wijze teruggebracht. Hiervoor is een woongebouw gesloopt. Het kale stenige plein is heringericht als een dorpshaven met bomenplein. De Blink is nu een sfeervol verblijfsgebied met ruimte voor horeca en terrassen. Op de kop van het verlengde Boterdiep bieden steigers een plek om kano’s en sloepen aan te meren. Een lange houten bank aan de oostzijde nodigt uit om te verblijven in de middag- en avondzon. In de avond worden de steiger en de kademuren sfeervol verlicht, waarmee het Boterdiep ook in het donker een blikvanger is.

De herinrichting sluit goed aan bij de maat, schaal en architectuur van de omgeving

Gebiedseigen kenmerken

In het ontwerp is gebruik gemaakt van gebiedseigen kenmerken: de kademuren zijn uitgevoerd met troggewelven ingeklemd in kubbestijlen. Twee nieuwe bruggen over het Boterdiep zijn geïnspireerd op de Peertil: een karakteristieke brug in Noord-Groningen. De bestrating van gebakken klinkers is grotendeels hergebruikt voor een goede en duurzame aansluiting op de bestrating van het bestaande centrum.

Intensieve samenwerking

De centrumvisie en herinrichting van de Blink is tot stand gekomen in nauw overleg met de ondernemersvereniging, betrokken bewoners en de gemeente. Het project is een bewuste investering in de leefbaarheid van een dorp met voorzieningen in een krimpregio. Ziegler|Branderhorst is momenteel nog betrokken als adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de verdere ontwikkelingen in het centrum van Uithuizen.

Uit het Blauwe Kamer Jaarboek - Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2020: "De selectiecommissie van dit jaarboek is te spreken over het proces, waarin iedereen is betrokken en geen overhaaste beslissingen zijn genomen – de eerste bewonersavonden waren in 2016 en de uitvoering van het plan is nog altijd gaande. Het is, aldus de commissie, uitermate bijzonder dat gemeente en provincie zoveel geld vrijmaakten voor de herinrichting van een dorpshart dat kampt met leegstand en bevolkingskrimp. Want eigenlijk krijg je er niks voor terug behalve een geluksgevoel."

Locatie

Uithuizen

Jaar / periode

2016 - 2020

Programma

reconstructie haven en herinrichting buitenruimte

Opdrachtgever(s)

Gemeente Het Hogeland

Status

Gerealiseerd 

Fotografie

Peter de Kan

Franz Ziegler
Ivar Branderhorst
Jelle Engelchor

 

Jola Meijer, Ingenieurs MUG en InvraPlus
Aannemers: Avitec Infra en Milieu, DeBoer & DeGroot civiele werken

Selectie projecten

Terug naar projecten Vorige 5 / 16 Volgende Terug naar boven 3060 weergaven Delen