JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Blauwe Loper<br /> Maastricht Blauwe Loper
Maastricht

Blauwe Loper
Maastricht

De Blauwe Loper is de naam van een nieuwe langzaam-verkeersroute dwars door de Maastrichtse wijk Mariaberg. Blauwdorp maakt onderdeel uit van de wijk Mariaberg. Deze buurt heeft een dichte, stenige structuur en de woningvoorraad is verouderd en eenzijdig. Voor het realiseren van de Blauwe Loper is het noodzakelijk een doorbraak te maken door twee blokken in Blauwdorp. Woningcorporatie Servatius is eigenaar van een groot deel van de woningen en wil de buurt in samenwerking met de gemeente en provincie grondig herstructureren om de leefbaarheid te verbeteren. Ziegler|Branderhorst heeft een structuurschets opgesteld voor Blauwdorp en (een deel van het tracé van) de Blauwe Loper. Deze bevat het stedenbouwkundig plan en de uitwerking van de beoogde beeldkwaliteit.

Doel van de herstructurering is het verbeteren van de leefbaarheid, onder meer door ‘lucht’ te brengen in de buurt. Dit betekent meer groen en ruimte voor ontmoeting, maar ook verbetering van de verbindingen tussen de buurten en met de binnenstad. Daarnaast zal de woningcorporatie een duurzame en meer gedifferentieerde woningvoorraad realiseren.

Openen labyrinthische structuur

De geschiedenis van Blauwdorp behoort tot het erfgoed van Maastricht. Blauwdorp was de eerste 20ste -eeuwse stadsuitbreiding van Maastricht én de eerste buurt die gebouwd was met volkswoningbouw (zoals de befaamde woningwet van 1901 aanmoedigde). Vanuit een aanvankelijk sterke stedenbouwkundige opzet, is de buurt in de vorige eeuw organisch gegroeid. De oriëntatie en ruimtelijke hiërarchie van de wijk mist. Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, wordt de versteende, labyrintisch gegroeide structuur van de wijk ‘opengebroken’. Zo ontstaat ruimte voor groen en nieuwe verbindingen.

De stedenbouwkundige ingreep voor Blauwdorp behelst in essentie ‘ruimte maken voor wat er mist’: groen, ontmoeting en verbinding

Ruimte maken door sloop

De belangrijkste ingreep is de sloop van 138 verouderde grondgebonden woningen. Hiervoor worden 138 kleinere appartementen teruggebouwd (saldo 0). Door de vergrijzing in de buurt zal doorstroming plaatsvinden van grondgebonden woningen naar appartementen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een buurtpark met rondom appartementen. Het buurtpark vormt een nieuw oriëntatiepunt midden in de wijk. De plannen voor de inrichting van dit park worden samen met de bewoners gemaakt.

nieuwe situatie oude situatie

De Blauwe Loper verbindt de buurten onderling en met de stad

Eigentijdse vertaling

Op vier kavels worden sociale huurappartementencomplexen gebouwd. De appartementengebouwen moeten heel zorgvuldig aansluiten bij de bestaande laagbouwwoningen van het omliggende tuindorp. Ziegler|Branderhorst heeft uitgangspunten voor de beeldkwaliteit opgesteld, waarbij een eigentijdse vertaling van tuindorpse kenmerken de voorkeur heeft.

De Blauwe Loper

De sloop van woningen maakt ruimte voor de Blauwe Loper. Deze nieuwe fiets- en wandelroute verbindt de buurten Trichterveld, Mariaberg en Blauwdorp onderling en met de binnenstad. De route loopt langs het nieuwe buurtpark. Door nieuwe openingen te maken in de bestaande bouwblokken, is het park goed bereikbaar. In de toekomst kunnen actieve programma’s (niet wonen) worden gekoppeld aan de Blauwe Loper, waardoor deze route steeds meer een aanlooproute wordt voor de binnenstad.

Locatie

Maastricht, Blauwdorp

Jaar

2018

Programma

Structuurschets voor ontwikkeling van 138 woningen, buurtpark ontworpen in co-creatie met bewoners

Opdrachtgever(s)

Woningcorporatie Servatius i.s.m. gemeente Maastricht

Status

In uitvoering

Franz Ziegler
Jelle Engelchor

Selectie projecten

Terug naar projecten Vorige 14 / 16 Volgende Terug naar boven 6519 weergaven Delen